Skip to main content

Nařízení státní veterinární správy - Varoáza

Vyvěšeno: 
10. 6. 2013
Ke svěšení: 
30. 6. 2013
Dokument: 

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Ořechov, o návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu Územního plánu Ořechov k veřejnému nahlédnutí

Vyvěšeno: 
2. 5. 2013
Ke svěšení: 
17. 6. 2013

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynofikace obcí "Podyjí"

Vyvěšeno: 
2. 5. 2013
Ke svěšení: 
17. 5. 2013
Dokument: 

Účetní uzávěrka - Mikroregion Telčsko

Vyvěšeno: 
8.3.2013
Ke svěšení: 
23.3.2013

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko

Vyvěšeno: 
8.3.2013
Ke svěšení: 
23.3.2013

Doručení návrhu územního plánu Ořechov

Vyvěšeno: 
18. 1. 2013
Ke svěšení: 
4. 3. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 
14.11.2012
Ke svěšení: 
30.11.2012

Počet a adresa volebních okrsků v obci Ořechov pro volbu prezidenta České republiky

Vyvěšeno: 
11.11.2012
Ke svěšení: 
12.01.2013
Dokument: 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Vyvěšeno: 
11.11.2012
Ke svěšení: 
12.01.2013

Mikroregion Telčsko - Návrh rozpočzu na rok 2013

Vyvěšeno: 
09.11.2012
Ke svěšení: 
26.11.2012
Syndikovat obsah