Skip to main content

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 
14.11.2012
Ke svěšení: 
30.11.2012