Skip to main content

Výroční zprávy

• Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2016

Vytvořeno v
Vyvěšeno: 
22.3.2017
Ke svěšení: 
10.4.2017

Závěrečný účet obce Ořechov za rok 2014

Vytvořeno v
Vyvěšeno: 
1. 6. 2015
Ke svěšení: 
15. 6. 2015

Výroční zpráva za rok 2013

Vytvořeno v
Vyvěšeno: 
12. 1. 2104
Ke svěšení: 
27. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2012

Vytvořeno v
Vyvěšeno: 
3.1.20123
Ke svěšení: 
31.12.2013

Výroční zpráva za rok 2011

Vytvořeno v
Vyvěšeno: 
2. 1. 2012
Ke svěšení: 
20. 1. 2012

Výroční zpráva za rok 2010

Vytvořeno v

Výroční zpráva za rok 2010
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
Obecní úřad Ořechov, Ořechov 22, 58862 Urbanov

Vyvěšeno: 
9. 1. 2011
Ke svěšení: 
1. 1. 2012
Syndikovat obsah