Skip to main content

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Vyvěšeno: 
28.4.2017
Ke svěšení: 
8.5.2017
Dokument: 

Kalkulace - vodné a stočné

Vyvěšeno: 
28.4. 2017
Ke svěšení: 
30. 6. 2017

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Vyvěšeno: 
20.4.2017
Ke svěšení: 
29.5.2017
Dokument: 

Oslavy paravýsadku Out Distance

Vzpomínková akce

k 75. výročí seskoku paraskupiny

Rozpočtové opatření 3/2017

Vyvěšeno: 
23.3.2017
Ke svěšení: 
1.4.2017

Návrh Závěrečného účtu MT_2016

Vyvěšeno: 
22.3.2017
Ke svěšení: 
10.4.2017

• Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2016

Vyvěšeno: 
22.3.2017
Ke svěšení: 
10.4.2017

• MT - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016

Vyvěšeno: 
22.3.2017
Ke svěšení: 
10.4.2017

Mikroregion - schůze - pozvánka

Vyvěšeno: 
22.3.2017
Ke svěšení: 
10.4.2017

Plynofikace Podyjí - rozpočet

Vyvěšeno: 
22.3.2017
Ke svěšení: 
10.4.2017
Dokument: 
Syndikovat obsah